Prenumeration

Prenumeration


Tidningen Mimers brunn kommer ut med 6 nummer per år och kostar endast 290:-

Skriv i ditt namn och adress under meddelande så kommer tidning och faktura på posten. 

Önskar du ge bort en prenumeration skriver du även in gåvomottagarens namn och adress.